Razrabotki

Бактериите като причинители на болести

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

  1. Бактериите като причинители на болести
  2. Чести бактериални инфекции
  3. Бактериалните гастроентерити

    Литература:

  1. Михов, М. „Обща и специална патология”, Бл., 2003 г.
  2. Раданов Р., Добрев П., и сътр. – Трудове на І нац. конференция по остри белодробни инфекции, С., 23-24. XІ 1972.
  3. Горбанов П., - Пневмонии, С., Мед. и физк., 1964.
  4. Андреева З., Раденко И., - Ж. Микробиология (Москва), 1973, 9, 10.