razrabotki.net

Банките и финансовите пазари

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - реферат

Съдържание:

1. Същност на Финансови пазари

2. Междубанков паричен пазар

3. Капиталов пазар

4.Роля на финансовия пазар

 

Литература:

  1. Асенова, М., Финансови пазари” Велико Търново, 2011.
  2. Дунов. И. "Международни финансови пазари" - Благоевград 2001.
  3. Живкова С. "Посредници и инвеститори на капиталовия пазар" - София 1993.
  4. Михайлов, Ем. Теория на парите и кредита. Велико Търново, АБАГАР, 2004.
  5. Младенов, М. Пари, банки, кредит. С., изд. Принсепс, II- ро преработено и допълнено издание, 1998.
  6. Трифонова, С. Паричен съвет, банкова система и финансово развитие, С., УИ "Стопанство", С. 2002.