razrabotki.net

Банкови системи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Същност на банковата система
 2. Функции на банкова система

2.1. Видове функции на банковата система

 1. Структура на банковите системи

Литература:

 1. Лекционен курс
 2. Адамов, В., Ем. Михайлов, Финанси, В. Търново, 2001.
 3. Димитрова, Р., „Банки и банково обслужване”, Р., 2005
 4. Манчев, Цв. „Финансови кризи и преструктуриране на финансовата система - теория, национална и международна практика, дисертация, защитена 2001 г.
 5. Савов, С., „Макроикономика” С., 2006
 6. Стоичкова, О., „Трансформация на банковата система”, Бл., 2004
 7. Стоичкова, О., „Теория на парите и кредит”. Бл., 2001
 8. Стоянов, В., „Пари, банки, борси”, С., 1996
 9. Сотирова, Е., „Банкова система на България и процесите на пренасочване на паричните ресурси „ С., 2002
 10. Ганчев, Ганчо, „Влияние на икономическите процеси в развитите капиталистически държави върху външния дълг на развиващите се страни”, Икономическа мисъл, 1987, бр. 3., с 56-65.