Razrabotki

Бедността в България

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 7 страници

Съдържание:

 1. Характеристика на бедността
 2. Индикатори на бедност
 3. Бедност в България
 4. Равнище на бедност в България
 5. Актуални проблеми на бедността
 6. Ограничаване на бедността
 7. Заключение

 

Използвана литература:

 1. България: Променящият се профил на бедността, Световна банка, 2002.
 2. Атанасов, Ат. и колектив. Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност: подходи, методи  организация, проблеми и нови решения. София:      Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, 2004.
 3. Бекер, Г., Как да се гледа по икономически начин на живота. Икономически подход към социалните дейности. В: Научни трудове, Годишник №5, Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”, 2007
 4. Белева, И.,Политика по заетостта и безработицата в България в преходния период (Анализ, оценки и перспективи). София: Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, 2001