razrabotki.net

Бизнес план на предприятие за производство на мебели «БИГЪЛС» ООД

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

39 страници - Бизнес план

Съдържание:

I.                    Резюме

 1. Описание на бизнес идеята
 2. Цел на бизнес плана
 3. Очаквани продажби и финансови резултати
 4. Необходима инвестиция и източници на финансиране
 5. Документи с които разполага фирмата
 6. II. Организация на дейността на фирмата
 7. Продуктите на произвеждане и извършваните услуги
 8. Производствени възможности
 9. III. Мениджмънт
 10. Управители на фирма “БИГЪЛС” ООД
 11. Структура на управление

2.1.  Организационна структура

2.2. Графично представяне на структурата на управление

 1. Персонал
 2. Административни правила
 3. IV. Продукти и услуги
 4. V. Маркетинг на “БИГЪЛС” ООД
 5. Офис
 6. Клиенти на фирма „БИГЪЛС” ООД
 7. 3. Цели на фирма „БИГЪЛС”

3.1. Дългосрочни цели на фирма “БИГЪЛС”.

3.2. Краткосрочни цели на фирма “БИГЪЛС”

 1. 4. Пазарни стратегия на „БИГЪЛС” ООД

4.1. Стратегия на диференциация

 1. 2. Стратегия “Пазарна ниша”

4. 3. Ролева стратегия

5. Конкуренти.

5.1. Възможности и заплахи на външната среда

 1. 6. Реклама на мебели „БИГЪЛС” ООД

 

 1. VI. Реализация на продукцията
 2. Дистрибуция

VII. Производство/търговия и доставки

 1. Производствен процес
 2. Машини и съоръжения. Суровини и материали
 3. Човешки ресурси

VIII. Финансова информация

 1. Прогнози за резултатите от реализацията на проекта
 2. Финансов анализ на проекта
 3. Прогнозен счетоводен баланс за 3 години: от 2015 до 2017 г.

Приложения