razrabotki.net

Бизнес план на “ФИНЕС R” ООД - гр. Благоевград

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

38 страници - Бизнес план

СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме

Организационно-управленска част

Организация на дейността на фирмата

Мениджмънт

Организация на дейността

Описание на търговското оборудване

Персонал

Оценка на риска

Маркетингова част

Жизнен цикъл

Ситуационен анализ

Информация, свързана с проучването

Сегментиране на групите потребители

Пазарна ниша

Конкурентно предимство

Маркетингова стратегия

Финансовa информация

Приложения - 7 броя