Razrabotki

Бизнес план на фирма "Кали и Ко" запериода 2018 - 2019 година

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание:

 1. Увод.
 2. Данни на фирмата.

III.Стратегия на фирмата.

 1. Анализ на околната среда.
 2. Матрица на БКГ.
 3. Силни и слаби страни на фирмата.
 4. Многофакторна портфолио-матрица на Дж. Електрик.
 5. Матрица на Ансъф.
 6. Генериране и оценяване възмножностите за действие.
 7. Формулиране на стратегия и дефиниране на целите на фирмата.
 1. IV. Финансови показатели.
 2. Показатели, характеризиращи задлъжнялостта.
 3. Показатели, характеризиращи обръщаемостта.
 4. Показатели, характеризиращи ефективността.
 5. V. Примерна таблица.
 6. VI. Обем на производство.

VII. Заключение.

VIII. Използвана литература.

 1. Управление на малки и средни предприятия – доц. Д-р Кирил Палешутски
 2. Баланс за 2018 и 2019 г. на фирма ,,Кали и Ко» ООД гр. София
 3. Отчет за приходите и разходите за 2018 и 2019 г. на фирма ,,Кали и Ко” ООД гр. София