razrabotki.net

Бизнес план на фирма ,,Мура 2001” ООД за периода: 2014 -2015 г.

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - Бизнес план

Съдържание:

 1. Увод.
 2. Данни на фирмата.

III.Стратегия на фирмата.

 1. Анализ на околната среда.
 2. Матрица на БКГ.
 3. Силни и слаби страни на фирмата.
 4. Многофакторна портфолио-матрица на Дж. Електрик.
 5. Матрица на Ансъф.
 6. Генериране и оценяване възмножностите за действие.
 7. Формулиране на стратегия и дефиниране на целите на фирмата.
 1. IV. Финансови показатели.
 1. Показатели, характеризиращи задлъжнялостта.
 2. Показатели, характеризиращи обръщаемостта.
 3. Показатели, характеризиращи ефективността.

 

 1. V. Примерна таблица.
 2. VI. Обем на производство.

VII. Заключение.

VIII. Използвана литература.

 1. Управление на малки и средни предприятия – доц. Д-р Кирил Палешутски
 2. Баланс за 2014 и 2015г. на фирма ,,Мура 2001” ООД гр. Видин
 3. Отчет за приходите и разходите за 2014 и 2015г. на фирма ,,Мура 2001” ООД гр. Видин