Razrabotki

Биографичен метод в експерименталната психология

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

  1. Теоретичен анализ на биографичен метод
  2. Представяне на изследване чрез биографичен метод

Използвана литература

 

Използвана литература:

  • Атанасова, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е и Георгиева, В. Емпирично социологическо изследване на социалната действителност. АИ „Марин Дринов“, София, 2004.
  • Бигжков, Г. Педагого-психологическа диагностика II част. Методи. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2003.
  • Енева, Г. Психология. ЮЗУ „Неофит Рилски“. Благоевград, 1994.
  • Люнгов, М. и Иванова, Д. Без име и любов. Шумен, 2002.
  • Стаменкова, Н. Психологически измервания. Варна, 2006.
  • Стоянова, С. Експериментална психология. ЮЗУ „Неофит Рилски“. Благоевград 2011.