Razrabotki

Биомеханични свойства на костите. Оси и равнини. Лостови системи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

  1. Биомеханични свойства на костите
    • Биомеханика на свързването между костите
  2. Оси и равнини на човешкото тяло
  3. Възможности за движение на ставите
  4. Лостови системи

 

Използвана литература:

  • Попов, Н. Кинезиология и патокинезиология на опорно двигателния апарат. София, 2009.
  • Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 8.1