Razrabotki

Битови и строителни отпадъци

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Актуалност на проблема
  3. Статистически данни от НСА
  4. Заключение

Използвана литература:

  • Бюлетин , брой 1/2017 г. - РИОСВ - гр. Плевен
  • Бъчваров, М., Ст. Карастоянов, сборник статии „География и геополитика” кн. 2, 2000.
  • Владимиров, Л., Теория на трансграничната екологична сигурност. ВСУ „Черноризец Храбър“. Варна., 2012.
  • Николов, Т., Глобални предизвикателства пред човечеството. Изд.“Проф. Марин Дринов“, С., 2013.
  • Михова, К. Разширяването на Европейския съюз и околната среда. Лесотехнически университет - http://www.ltu.bg/msd/Pages/1-2_2000/15_1_2000.htm
  • nsi.bg/bg/