Razrabotki

БКП във властта след промяната 1989г. Промяна на името, основни вътрешни политически тенденции

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

  1. Въведение
  1. Тоталитарната партия от комунистически тип
  1. Специфични черти на управлението на Българската комунистическа партии
  1. Разграждането на партийния монопол - основни етапи
  1. Заключение

 

Използвана литература:

 

  • Арон, Р. Демикратизация и тоталитаризъм. София, 1993.
  • Карасименонов, Г. Партийна система в България. Трето преработено и допълнено издание. София, 2010.
  • Матеев, Г. Живот между две системи. София, 2000.