Razrabotki

Бъдещето на образованието в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Бъдеще на образованието
 • Нови технологии 
 • Фокус върху реализацията след дипломирането
 • Развитие на “меки” умения
 • Игровизация
 • Връзка с бизнеса 
 1. Заключение

 

            Използвана литература:

 1. Балкански, Л., Училищен мениджмънт, С., НИИО, 2011.
 2. Национална програма за реформи на Република България (2016 – 2020 г.) „Образователната система в България – проблеми и необходими реформи“, становище на Икономическия и социален съвет на Р България, януари 2009 г.
 3. План за действие с мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2016 – 2020 г.).
 4. Препоръките на Съвета на ЕС от 13 юли 2010 г. относно общи насоки за икономическите политики на държавите, членки и на Съюза, в рамките на стратегията „Европа 2020“ от 13 юли 2010 година (2010/410/ЕС).
 5. Сотирова, М и авт. колектив. Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование (сборник материали), ИК „Труд и право“, С., 2009 г.