Razrabotki

Бъдеще на образованието

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Бъдеще на образованието и на образователната система
  3. Ново високообразовано общество
  4. Съвременни предизвикателства пред системата на образованието

Използвана литература:

  • Вачкова, Е и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, С., 2005.
  • Вликов, Н., Пазарна икономика и развитие на образованието, С., 2005.
  • Гюрова, В. В. Георгиева и др. Въпроси на образователния мениджмънт, Екс-Прес, Габрово, 2009.