Razrabotki

България в стратегически пъзел: ЕС – САЩ – Русия

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание 

  1. Увод
  2. Политикогеографско положение и средищно място на България
  3. Мястото на България в стратегическия пъзел – ЕС, САЩ и Русия
  4. Заключение

Използвана литература:

  • Карастоянов, С. Политическа география, геополитика, геостратегия. Издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1997, 2001.
  • Русев, М., Обществена география. София, 2008.
  • Русев, М., Анатомия на глобалното противостоене от гледна точка на класическата геополитика. – Геополитика, 4, 2005.
  • Русев, М., Геополитическа интерпретация на съвременните българо-турски отношения. – Демократически преглед, 51, 2003.
  • Русев, М. Политическа география геополитика и сигурност. Издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2017.