Razrabotki

България – интерес и хуманност към умствено изостаналите

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Съдържание

  1. Увод
  2. Теоретичен анализ на концепциите и схващанията за умствената изостаналост
  3. Характеристика на когнитивното функциониране и аспекти на обучението при деца с умствена изостаналост
  4. Заключение

Използвана литература:

  • Караджова, К. Психолого-педагогически измерения на умствената изостаналост, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2005
  • Радулов, В. Децата със специални педагогически нужди в училището и в обществото. Бургас, 1996.
  • Радулов, В. Европейски контекст в развитието на специалното образование в България, “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век, научна конференция смеждународно участие, сборник с доклади и съобщения, секция “Образование и младежки дейности” община Варна 2007 г. Стр. 253 - 257
  • Терзийска, П. Съвременни изменения на специалното образование. Бл., 2009