Razrabotki

България и Европейския съюз в областта на образованието

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. България и ЕС в областта на образованието
 3. Заключение

Използвана литература: 

 • Програма „Учене през целия живот”
 • Закон за училищно образование
 • Европейски уроци, Фондация “Пайдея”, С. 2000.
 • Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Европейска комисия, Брюксел, 2010http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_BG_ACT_part1_v1.pdf
 • Министерство на образованието и науката
 • Николаева, С., С. Чавдарова, Б. Господинов. Европейско образование. Документи. Добри практики. Библиография. Габрова, ЕКС-ПРЕС, 2011
 • Концепция за развитие на образованието и науката в Република България, МОН, 2003, с. 1 -2.
 • Проектът “Европа в училище“ представяме по изданието: Европейски уроци, С. 2000