Razrabotki

България и Европейския съюз в областта на политическата култура

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Анализ на българската политическа култура и мястото й сред политическите системи на държавите от съюза
  2. Съвременната политическа култура пред изпитанието на Европа
  3. Заключение

Използвана литература:

  • Георгиев, П. Българската политическа култура. София, K&M, 2000.
  • Калинов а Е., БАЕ ВА И. Българските преходи 1939-2001. София, Парадигма, 2001.
  • Карасимеонов Г. Партийната система в България. София, Горекс прес, 2006.
  • Мигев В. Частният сектор в Българската икономика през 60-те години на ХХ век. В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006.
  • Танев Т. Политическата култура. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2001.
  • Шмит К. Понятието за политическото. София, Унивреситетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008.