Razrabotki

България като дестинация за здравен туризъм

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

 1. Същност на медицинския туризъм
 2. SWOT анализ на България
 3. Сегмент на пазара
 4. Дестинации на България за здравен туризъм

4.1. Балнеолечебен туризъм

4.2. Хисар

4.3. Персонал и балнео услуги  в балнеохотелите в Хисар

4.4. Главни индикации за лечение

4.5. Леглова и лечебна база

4.6. Забележителности

 1. Основна стратегическа цел - България атрактивна дестинация за медицински туризъм.
 2. Изводи и заключение

Използвана литература:

 1. Динчев, Е., А. Илиев, “Пътеводител България”, изд. София, 2000
 2. Дунов, И., ”Икономика на туризма”,Благоевград,1999г.
 3. Доганов, Д., ”Маркетинг в туризма”,Принсепс – Варна,1994г.
 4. Драганов, Д.,Маркетинг в туризма (Модерното мислене в туризма и как да го прилагаме в практиката),Принсепс,София,1998г
 5. Костов Е., Технология на туристическата индустрия. София – 1996г.
 6. Маркетинг 2005 , “Перспективи между теория и практика”
 7. Ракаджийски, Св.,”Туристически пазар и реклама”, ”Галактика” – Варна, 1991г.
 8. Ракаджийски,б Св., Мигел Карио и др. “Маркетинг в туризма”,Варна,1994г.