Razrabotki

Българският възрожденски документален комплекс

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

  1. Увод
  1. Епоха на българското възраждане
  1. Българският възрожденски документален комплекс

 

Използвана литература:

  1. Дуйчев, И. „Лекции по Архивистика”,1950;1993
  2. Нейкова, Андр. „Архиви и общество”,С., 2007
  3. Донков, Р. Археографски мотиви във възрожденския печат, ИДА, кн.66, с.113-144.
  4. Кузманова, М. Интересът към българските писмени паметници през Възраждането – Годишник на Софийския университет ФИФ, т.LVIII, 1964, с.169-206.
  5. Кузманова, М. Интересът към българските писмени паметници, отразен във възрожденския периодичен печат. – ИДА, кн.11, 1966, с.16-24.