Razrabotki

Български архивен модел

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Опазване на архивите и използването на архивни извори преди създаването на мрежата от държавни архиви
  3. Проекти за създаване на държавни архиви преди средата на 20 век
  4. Европейски практики и влияния

Използвана литература:

  • Анчова, К., М. Пискова, М. Тодоракова Архив на българските архиви, Бл. 2003, 676 с.
  • Кузманова, М. История на архивите и организация на архивното дело. С., 1966, 259 с.
  • Нейкова, А. Архиви и общество, С., 2007 г.
  • Нейкова, А. Архивите като индикатор за държавността, В: Държавността в историята, С.,2001 г., с.54-76