razrabotki.net

Бюджетно регулиране

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. 1. Въведение
 2. Същност, функции и структура на държавния бюджет
  • Същност, значение и предпоставки за възникване.
  • Функции на държавния бюджет
  • Структура на държавния бюджет
 1. Принципи за изграждане и функциониране на държавния бюджет
 2. Бюджетна класификация и бюджетно регулиране

4.1. Бюджетна класификация

4.2.  Бюджетно регулиране

4.3. Общински бюджети

 1. Характеристика на бюджета

Литература:

 1. Въведение в публичните финанси- доц. д-р Ч. Николов, Елена Ставрова, Десислава Стоилова; Благоевград-2004 година;
 2. Финанси- проф. Цветан Коцев и колектив; ИК “Люрен”- 2002 година;
 3. Георгиева, Кр., “Микроикономикс”
 4. Шопов, Д., Стефанов, Н., Паунов, М., “Икономика на труда”
 5. Спасов, Тр., “Микроикономикс