Razrabotki

Бюджет. Предназначение и видове бюджети. Изготвяне на бюджет

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 22 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Основни елементи, етапи и цели на управлението на проекти
 3. Фази на проекта. Жизнен цикъл на проекта

3.1.Идентифициране на проекта

3.2.Организационно планиране

3.3.Изготвяне на проекта

3.4.Оценка на изготвения проект

3.5.Изпълнение на проекта

3.6.Оценка на изпълнението на проекта

3.7.Времево разположение на фазите на проекта

4.Ключови компоненти на предложението за проект

4.1.Заглавна страница и резюме на проект

4.2. Цел и задачи на проекта

4.3.Методология и организация на дейностите по проекта

4.4. Подкрепа от организации-партньори

5.Бюджет на проекта

 • Характеристика на бюджета
 1. Предназначение на бюджета на проекта
 2. Изготвяне и структура на бюджет

Заключение

Използвана литература:

 1. Димитрова, Д., 2003, Разработване и управление на проекти (Практическо ръководство), Благоевград, 2003.
 2. Каменов, К., Маринова, Н., Хаджиев, Кр., Управленският процес и екипната дейност, изд. Нов български университет, София, 2005.
 3. Стоилова, Д.,Финансово планиране, управление и отчитане при проектно финансиране, изд. БОН, Благоевград, 2008.
 4. Тодороа М, Вълчева Д. Управление на проекти. Велико Търново, Фабер, 2009.
 5. Филипова, М., Управление на проектни екипи, Благоевград, 2011.