Razrabotki

Веберовият метод на „идеални типове“. Идеални типове на социално въздействие

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Част от текста:

Макс Вебер (1864- 1920) е немски социолог, работил в сферата на икономиката, правото, философията. Съсредоточава вниманието си върху развитието на религията и нейното влияние. Основоположник е на „разбиращата социология“ и теорията за социалното действие.

Макс Вебер е учен от европейска величина в областта на социалните науки и изследовател, без когото трудно бихме могли да си представим съвременната социология.

Най-емблематичното произведение на Вебер е „Протестантската етика и духът на капитализма“.

Макс Вебер завършва „Протестантската етика и духът на капитализма" в начало на 20 век - време, определяно като начало на модерността. Самото понятие „модерност" на границата между два века има всеобхватен пълнеж от новости и промени в почти всички сфери на живота - стопанска, социално-икономическа, социо-културна, религиозна, творческа, научна. Макс Вебер е преди всичко анализатор на модерността, който допуска известни разминавания в тезите си в „Протестантската етика и духът на капитализма". Пример е изразеното още в първите страници мнение, че „стремежът към предприемачество няма нищо общо с капитализма“. След това в хода на анализа Вебер отбелязва: „Алчността е ирационален стремеж, но пък капитализмът е тъждествен със стремежа към печалба и рентабилност, а това е нещо рационално“.........................................