Razrabotki

Вечната философска дилема – компютъра и книгата

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Ролята на компютрите в съвременното общество
 3. Компютъра и Интернет като нова форма на масова комуникация
 4. Дилемата компютъра и книгата
 5. Собствена теза по въпроса
 6. Извод

 

Използвана литература:

 1. Александрова, Д.;Апостолова, Г.  и др. .„Теория и практика на писмената и устна комуникация”, гл. 3, Реторически анали, С., 1997.
 2. Апостолова, Г. „Убеждаващата комуникация”. С., 1999.
 3. Братанов, П., „Функционалност на социалната комуникация”, изд. УНСС, с., 2004.
 4. Мавродиева,  И.  „Виртуалната реторика”, УИ „Св. Кл. Охридски”;С., 2010.
 5. Филопов, Д.,  “Културата и съвременността” издателство: Наука и изкуство. София, 1990.
 6. Алвин Тофлър, Алвин,  “Прогнози и предпоставки” Факултет по журналистика и масови комуникации. С., 1992.