Razrabotki

Видове арттерапия

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност на арттерапията
 3. Видове арттерапия
  • Арттерапия чрез изобразителна дейност
  • Арттерапия чрез театър
  • Игра драматизация и Музикотерапия.
  • Игротерапия
  • Приказкотерапия
 4. Заключение

Използвана литература

 

Използвана литература:

 • Балкански, Д. Откриване и стимулиране на децата с изобразително-творчески способности. Шумен, 2010.
 • Бояджиева, Н. Развитие на арттерапията в социално-педагогическата среда. Шумен, 2010.
 • Василева, Е. Основи на началната и предучилищна педагогика, Ст. Загора., 2012.
 • Дарли, С. Експресивна арттерапия. Център за психологическа подкрепа. С., 2013
 • Несторова – Герчева Г., Илиева Сн. Приложна педагогическа психология, Варна, ВСУ „Черноризец. Храбър“, Университетско издателство, 2017.
 • Никитин, В., Н. Бояджиева, И. Вачков, Л. Лебедова. Възпитание чрез изкуство. София, 2012.
 • Николова, Р. Модел за равен шанс. Плевен, 2017.
 • Песешкиян, Н. Търговецът и папагалът, Варна, Славена, 2008.
 • Песешкиян, Н. Психосоматика и позитивна психотерапия, Том 2, Варна, Славена, 2003.
 • Попов, Т. Арт-терапия при децата. София, 2008.
 • Терзийска, П. Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда. Бл., 2008.