razrabotki

Видове интерактивни методи. Интерактивно обучение

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници

 

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Същност и особености на интерактивното обучение
  1. Значение на интерактивни методи
  1. Видове интерактивни методи на обучение
  2. Заключение

 

Литература

  1. Вардарева, Веска. Опит за използване на интерактивните методи в обучението по методика на музикалното възпитание в детската градина / Веска Вардарева. (предуч.възп.). // Дом, дете, дет. градина, VI, 1999, N 2, с. 69-75.
  2. Вълчев, P., Интерактивни методи   и   групова   работа   в междукултурното образование, С., 2004
  3. Гюрова, В. и колектив. Интерактивността в учебния процес. С., 2006.
  4. Костова, З. Интерактивни форми за формиране на екологично съзнание и поведение. – В: Училището и музеят за екологично образование. С., НИО, 2002.
  5. Тополска, Е. Интерактивно обучение по български език в детската градина. – Предучилищно възпитание, 2005, №4.