Razrabotki

Видове комуникативни нарушения. 1 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Теоретична част
  • Вербална и невербална комуникация
  • Класификация на комуникативните нарушения
  • Диагностика на комуникативните нарушения
  • Говорна патология

Заключение

Литература:

  • Асенова, Иванка. Невропсихология. Благоевград, 2009
  • Матанова, В. Диагностика на деца с комуникативни нарушения, София, 1998
  • Списания “Специална педагогика” год./ Стр. 32 – 39; брой 3 от 2008 год. /Стр. 43-61 ; брой 2 от 2008 год./стр.58-63;
  • Симонска, М., Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детска възраст. Бл., 2013