razrabotki

Видове комуникации в офиса. Офис мениджмънт

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Комуникация в организацията
  • Вътрешна комуникация в бизнес средата
  • Умение да се говори пред аудитория
  • Възходяща комуникация
  • Низходящи съобщения
  • Хоризонтална комуникация
  • Контакти с хора извън бизнес средата
  • Различия в компетентността
  • Неумение да се изслушва
  • Семантични (смислови) бариери
  • Невербални прегради

3.Заключение

Използвана литература

 • Джонев. Сава, „Социална Организация“, том 2, С., 2000.
 • Иванов. Иван, Организационна Психология, изд. Фабер, В.Търново 2005.
 • Мадолев. Васил, „Психология на деловото общуване“ Бл.,2007.
 • Ризова и Шаренска, „Бизнес комуникации“, 2001.
 • Стойков, Л., Пачева, В., „Връзки на обществеността и бизнес комуникации“, С., 2005.