Razrabotki

Видове комуникации с пациента. Бариери при общуването

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание

  1. Увод
  2. Комуникативни умения и функции на медицинската сестра
  3. Професионална комуникация между медицинската сестра и пациент
  4. Вербална и невербална комуникация с пациента
  5. Бариери в медицинската комуникация
  6. Заключение

Литература:

  1. Бончева Ив.: Психологична психотерапия. Психртерапевтична компетентност., Варна, Славена, 2013.
  2. Попов Г.: Психопаголигин, феноменология, методология. Варна. „Стено", 2012
  3. Кръстева, Н., Теоретични основи на сестринските грижи. Пловдив, 2005
  4. Мухина, С. А., И. И. Тарновская, Теоретични основи на сестринските грижи/ Плевен, 2006