Razrabotki

Видове медии използвани в политическата комуникация

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Медиите и тяхното значение в политиката
 3. Видове медии използвани в политическата комуникация
 4. Заключение

Използвана литература:

 • Илиева, Весела. Властта на медиите (Достъпно на: http://svobodazavseki.com/broj-7/201-vlastta-na-mediite-07.html, последно посетено на 23.08.2017 г.)
 • Канев, Добрин и колеги. „Мениджмънт и политическа комуникация”, стр. 12-17 (Достъпно на: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/05511.pdf, последно посетено на 21.08.2017 г.)
 • Кътлип, С., Сентър, А., Бруум, Г. „Ефективен пълбикрилейшънс”, издателство „Рой Комюникейшън”, София, 1990
 • Манолов, Г. Политическият пазар, Университетско издание „Паисий Хилендарски”, 2008.
 • Манлихерова, Мануела. „Медии и елит” (Достъпно на: http://www.mediaelite.org/gl_2_1_p09.htm, последно посетено на 21.08.2017 г.)
 • Монова, Тотка. „Свободата в квадратни метри”(Достъпно на: http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/dots-totka-monova/2011-01/svobodata-v-kvadratni-metri/, последно посетено на 21.08.2017 г.)
 • Стойкова, Цветелина. „Медийната власт и нейните измерения”( Достъпно на: http://www.media-journal.info/?p=item&aid=218, последно посетено на 21.08.2017 г.)
 • Тодоров, Петко. Власт на медиите и власт над медиите , стр. 21 (Достъпно на: http://research.unwe.bg/uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol3_2013_No1_P%20Todorov.pdf, последно посетено на 21.08.2017 г.)