razrabotki

Видове сделки

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Понятие за правна сделка
  2. Видове правни сделки

2.1. Сделки с оглед на смърт и между живи

2.2. Фидуциарни сделки

2.3. Главни и зависими сделки

2.4. Сделки на управление и сделки на разпореждане

2.5. Едностранни сделки

2.6. Договори

2.6.1. Двустранни сделки

2.6.2. Едностранни и двустранни договори

2.6.3. Съвместни сделки

2.6.4. Многостранни договори

2.7. Решения

2.8. Сделки, предоставящи или непредоставящи имотна облага

2.9. Възмездни и безвъзмездни сделки

2.10. Каузални и абстрактни сделки

2.11. Консенсуални, формални и реални сделки

 

Литература:

1.Павлова, М. Гражданско право – обща част, С., 2002.

2. Павлова, М. Гражданско право. Обща част., Том II, С., 1996

3. Рачев, Ф. Гражданско право, С., 2003.