Razrabotki

Видове сигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - теоретична разработка

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД

ИЗЛОЖЕНИЕ

 1. Сигурност на обществото
 2. Видове сигурност. Оценка на рисковете и заплахите

2.1. Финансова и икономическа сигурност

2.2. Външна среда за сигурност

2.3. Социална сигурност

2.4. Сигурност в отношенията човек - природа

2.5. Правосъдие и вътрешен ред

 1. 3. Оценка на рисковете
 2. 4. Анализ на политическа сигурност на държавата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бекярова Н., „Демография и сигурност“, С., 2004
 • Бахчеванов Г. “Система за национална сигурност” В.а “Г.С.Раковски”. С.,2007
 • Величков Ив., А. Балджиева, Й. Гайдаров. Управление на системите за сигурност, Бл., 2006
 • Иванов, Д., „Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност“, С., 2014
 • Милина В., „Политически аспекти на сигурността“, С., 2004
 • Проданов, Васил. „Секюритизацията и десекюритизацията като характеристики на съвременните общества“. Международни отношения, 2010
 • Слатински Н. “Националната сигурност-аспекти,анализи, алтернативи”, С., 2004
 • Слатински, Н., „Петте нива на сигурността. Военно издателство, С., 2010