Razrabotki

Видове стратегии в публичния сектор

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка /курсова работа/

Съдържание:

  1. Увод
  2. Изложение: Същност и характеристика на публичната стратегия
  3. Заключение

Библиография: 

  • Ангелов, А., Основи на мениджмънта, „Тракия - М”, С., 1998 г.
  • Георгиева, Т., Стратегическо управление, С., 2013г.
  • Рибарска, Е.,.Василев,В., Управление на човешките ресурси – предизвикателства на европейските измерения, Бл., 2009 г.
  • Павлов, П., и др. Стратегическо управление в публичния сектор. ВСУ „Черноризец Храбър“. В., 2002 г.
  • Семерджиев, Цв., Стратегия-среда,ресурси,способности,планиране,С., 2007г.
  • Стратегия за развитие на държавната администрация (2014-2020)