Razrabotki

Видове управленски информационни системи

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници 

Съдържание:

  1. Управлението като информационен процес
  1. Информационни системи в управлението
  1. Автоматизирани информационни системи за управление
  1. Модел на усъвършенстване на системата от информационни индикатори за управление на образованието 
  1. Изводи и препоръки

Използвана литература: 

  • Балева В. и колектив; „Стокова политика”   Университетско издателство “Стопанство” 2013
  • Бонева, Е., Н. Цанков, И. Дамянов Информационни технологии, Учебно помагало, Благоевград, 2008.
  • Доганов Д. и колектив; . “Интегрирани маркетингови комуникации”    Университетско издателство “Стопанство” 2008
  • Класова С. и колектив; „Маркетинг“,  Университетско издателство “Стопанство” 2012.