razrabotki

Влизане в сила и действие на нормативните актове

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание: 

  1. Увод
  2. Строеж на нормативните актове
  3. Елементи на нормативните актове
  4. Структуриране на нормативния акт.

4.1.Озаглавяване на членове

4.2. Допълнителни разпоредби

  1. Влизане в сила на нормативните актове

Мотиви на нормативните актове

Използвана литература:

  • Закон за нормативни актове
  • Милкова. Д., „Юридическа техника”, изд. “Сиби”, С., 2002.
  • Милкова. Д., „Обща теория на правото“, С., 2010.
  • Колев, Т., „Въведение в правото“, С., 2005.
  • Ташев, Р., „Обща теория на правото“, С., 2010.