Razrabotki

Влияние на глобализирания начин на живот върху социализацията в детството. 1 вариант

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Социализация в детството
  3. Примери за практиката
  4. Заключение

Използвана литература:

  1. Андреев, М. Образование и общество. С., 2001
  2. Колева, М., Социално развитие и възпитание на детето. Бл., 2013
  3. Колева,М., „Педагогически технологии за опознаване на околната действителност от децата в предучилищна възраст“, Университетско издателство Неофит Рилски, Бл., 2009.
  4. Колева М., Стоименова В., Стоянова Кр., Опознаване на околната действителност, //ЮЗУ „Н.Рилски” 1996г.;