Razrabotki

Влияние на културния фактор при мениджмънт на глобалната среда

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Същност на мениджмънта
  3. 3. Културно обогатяване
  4. Роля на културата за промени в организационните структури
  5. Културния фактор при мениджмънта на глобалната среда
  6. Процесите на глобализация геополитическо мислене
  7. Заключение

Използвана литература:

  1. Боева, Б., „Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация“, УНСС, с., 2014.
  2. Кънев, М., Глобализация и държавност, Свищов, 2010.
  3. Проданов, В., Културата в прага на трихилядолетието, Фондация „Човещина”, С., 2000.