Razrabotki

Влияние на стила на поведение в конфликтна ситуация върху нивото на самота

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

23 страници - изследване

 Съдържание:

  1. Въведение
  2. Изследователски дизайн

2.1.    Цел

  • Задачи
  • Хипотези
  • Методически инструментариум
  1. Представяне и анализ на получените резултати от проведеното изследване
  2. Заключение

Приложение № 1:

         Тест на Томас-Килмън за изследване на типичните начини на отреагиране в конфликтна ситуация.

Приложение № 2:

Тест  на Янг за диагностика на самотата.

Използвана литература:
  1. Десев, Л. Речник по психология, издателство “Булгарика”, С. 1993г.
  2. Енциклопедия по психология ,издателство “ Св. Климент Охридски”