razrabotki

Влияние на технологиите върху живота на хората

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 7 страници 

Съдържание

  1. Увод
  2. Теза
  3. Аргументи
  4. Изводи

Използвана литература:

  • Дерменджиева, Грета. Мрежите за общуване в Интернет : Нещо като онлайн общности, нещо като психология на виртуалната комуникация, нещо като нищо на света :-) // Годишник на СУ Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация, 14, 2007, с. 27-51
  • Лефтеров, Петър. Социалните мрежи: бизнес контактите в 21 век.// Download.bg, 2007, N 2, с. 18-21.
  • Бонева, Е., Н. Цанков, И. Дамянов Информационни технологии, Учебно помагало, Благоевград, 2008.
  • Нанкова – Нейкова, Ан. Информационните и комуникационните технологии в обучението, Сп. Педагогика, бр.5/2013.
  • Тоцева, Я., Н. Витанова. Българското училище пред предизвикателствата на новата образователна парадигма – Педагогика, 2005.