Razrabotki

Водни свойства и воден режим на почвите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 27 страници

Съдържание

 1. Същност на водата и свойствата й
 2. Водни свойства и воден режим на почвите
 3. Пластичност и консистенция на почвите
 4. Видове категории вода в почвата
  • Парообразна вода.
  • Физично свързана вода.
  • Здраво свързана (хигроскопична) вода.
  • Слабо свързана (кохезионна) вода.
  • Свободна вода.
  • Капилярна вода.
 5. Подпочвена вода
 6. Водни свойства на почвата.
 7. Встукващи сили на почвата
 8. Типове воден режим на почвата

Заключение

Използвана литература:

 • Гюров, Г., Н. Артинова. Почвознание. П., "Хр. Г.Данов", 2001
 • Гюров, Г., Н. Артинова. Почвознание. П., "Хр. Г.Данов", 2015
 • Щилиянов, Щ., Соколова, М., Божинов, Б., Водни електрически централи и язовири. Техника. София, 1992.