Razrabotki

Войните в хода на Източната криза 1875-1878г.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 34 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Състояние и интереси на балканските държави в хода на Източната криза от периода 1875-1878 г.
 3. Войната, като опит за решение на кризата на Балканите

3.1. Сръбско-черногорско-турската война от 1876г.

3.2. Руско-турската война от 1877-1878г.

 1. Мирни договори след края на войните - решения и последици за балканските народи

4.1. Санстефански мирен договор

4.2. Берлински конгрес

 1. Заключение
 2. Използвана литература
 3. Компютърен набор на документи

 

Използвана литература:

 

 1. Манчев, Кръстъо, История на балканските народи, Том 1(1352-1878г.), София, 2006;

 

 1. Тодорова, М, Подбрани извори за историята на балканските народи, София, 2008;

 

 1. Александров, Евгени, Речник по международни отношения, София, 2001;

 

 1. http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/36.4.html