razrabotki.net

Вредни влияния върху човека в трудовите условия

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - разработка

Съдържание:

  1. Увод
  2. Вредни производствени фактори

2.1. Атмосферно влияние

2.2. Влияние на осветлението

2.3. Влияние на шума и вибрациите

2.4.  Влияние на вредни газове, прахове и химични вещества

  1. Безопасност на труда

3.1. Опасности на работното място

 

Използвана литература:

  • Митов, Б. И др.- Основи на техническата безопасност Техника, София, 1977
  • Киров, Д. – Оохрана на труда и опазване на оклната среда Техника, София, 1992
  • Томов, В. Теория на риска. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2003.