Razrabotki

Връзката на философията и социалната дейност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - теоретична разработка

Съдържание:

  1. Въведение
  1. Характерна черта на социалната политика и социална дейност
  1. Възникване на социалната дейност и метода и дефиниции
  1. Човекът като био-социален организъм
  1. Работата по случай в помагащите професии днес – съмнения и очаквания
  1. Макро- и микропрактически взаимодействия в социалната работа по случай
  1. Обобщение

Използвана литература:

  • Ватано, А. Социална работа – В: Енциклопедия по психология. С.,1998, издателство „Наука и изкуство“.
  • Механджийска, Г. Супервизията в социалната работа. С.,2008, издателство „ Изток Запад“.
  • Механджийска, Г. Общностни измерения на социалната работа. Методите на макропрактиката. С.,2009, издателство „ Априком“.