razrabotki

Връзки и методи на физическото възпитание за реализиране на учебния процес

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание

  1. Увод
  1. Методи във физическото възпитание
  1. Методи на работа в урока по ФВ
  1. Методи за организиране на двигателната дейност
  1. Методи на спортна тренировка

 

Използвана литература

  1. Иванов, С. Оценяване на учениците по физическо възпитание и спорт в средното общообразователно училище, Благоевград, 2006.
  2. Жечев, В., Методика на обучението по спортни игри, Благоевград, 2003
  3. Томова, Даниела – Лекционен курс. 2019
  4. Костов, К., Докова, Н., Конов, Ст. Физическо възпитание в началното училище. Благоевград, 2017
  5. Рачев, К., Теория и методика на физическото възпитание, Пловдив, 2009