Razrabotki

Все по-активно осъществяване на маркетинг на дестинацията

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Същност на маркетинга в туризма
  3. Специфични особености на маркетинга в туризма за по-активно развитие на туристическите дестинации
  4. Устойчиво развитие на туризма за активно осъществяване на маркетинга на туристическите дестинации

4.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

4.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

4.3. Национален туристически маркетинг

  1. Дейности за подкрепа на активно осъществяване на маркетинг на туристически дестинации
  2. Заключение

Литература:

  1. Д. Доганов,”Маркетинг в туризма”,Принсепс – Варна,1994г.
  2. Св.Ракаджийски,”Туристически пазар и реклама”, ”Галактика” – Варна, 1991г.

3.Св.Ракаджийски, Мигел Карио и др. “Маркетинг в туризма”,Варна,1994г.

4.Е.Атанасова,Ст.Цонев,Н. Енев и др.,Икономика и организация на туризма, ”Г.Бакалов” – Варна,1987г.

5.М.Бъчваров,Ц.Тончев,”Основи на туризма”,”Тилия”– София,1996г.

6.И.Дунов,”Икономика на туризма”,Благоевград,1999г.

8.Е.Костов,Технология на туристическата индустрия. София – 1996г.

9.Св.Ракаджийски,Проучване и прогнозиране на международния туристически пазар – Варна:”Г.Бакалов”,1983г.

  1. Д. Драганов,Маркетинг в туризма(Модерното мислене в туризма и как да го прилагаме в практиката),Принсепс,София,1998г
  2. Маркетинг 2005 , “Перспективи между теория и практика”