Razrabotki

Втората Световна война. Съвременна история

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

 1. Начало на войната

 2. Причини за войната

 3. Последици за Балканите

 4. Последици от войната

Ползвана литература:

  1. Манчев, Кр. История на балканските народи (ХІV – ХХ)
  2. Кастелан, Ж. „История на Балканите - ХІV – ХХ”, Издание 2002
  3. Балканите и политиката на големите държави. С., 1995
  4. Балканите пред избор: мир или война, европеизация или ребалканизация. С., 1993
  5. Балканските страни по пътя на промените. С., 1993
  6. Цветков Пламен, Светът през ХХ век, С 2005
  7. Семков, Милен. Записки по съвременна история 1918 - 1945. С., 1992