Razrabotki

Въвеждане на Арома лампи във фирма „Еко Маг“ ООД. ПРОЕКТ

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Проект - 28 страници + илюстрации

Съдържание:

 1. Увод
 2. Описание на фирма „Еко Маг“ ООД
 3. Анализ на необходимостта от въвеждане на нов продукт от фирма „Еко Маг“
 4. Процес на разработване на нов продукт
 • Генерирана на идеи;
 • Избор на идеи;
 • Разработване на продуктовата концепция;
 • Тестване на продуктовата концепция.
 1. Представяне на отделните равнища на новия продукт
 2. Разработване на маркетингова стратегия за проникване на пазара.
 3. Заключение

Използвана литература:

 • Аврамов, Велко. Комуникационна политика на фирмата. София, 2001г.
 • Доганов, Димитър; Палфи, Ференц. Рекламата каквато е. София, 2000г.
 • Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация. София, 2000г
 • Пехливанов В., Учебник по маркетинг, София, 2011
 • Райков, Здравко. Публична коомуникация. София, 1999г.
 • Томова, Б., «Изкуство и пазар», изд. «Образование», С., 2003 г.
 • Янков, Н.,Горанова,П. “Маркетинг”, Д.А. Ценов , Свищов 2005г.