Razrabotki

Въвеждане на задължително религиозно образование в началните и средните училища

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Аргументиран текст - 5 страници 

Съдържание

  1. Теза
  2. Аргументи
  3. Заключение

 

  1. Теза

Особено актуален е въпросът за възпитателните възможности на религията в началните и средните училища. Редица автори аргументирано застъпват тезата, че религиозното обучение и възпитание трябва да се извършва извън училището, като се предоставя изцяло на църквата. Но аз съм застъпник на тезата, че религиозното образование трябва да присъства и в училище, тъй като то ще допринесе за създаване на предпоставки за запазване на духовно-нравствените устои на обществото, формиране, осъзнаване и прилагане на духовните ценности, както и сплотяване на семействата и съживяване на традициите и усвояване на културните и нравствените ценности. ..................................