Razrabotki

Въглехидрати и алкалоиди

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 26 страници

Съдържание

 1. Въглехидрати
 2. Обща класификация
 3. Глюкоза (гроздена захар) С6Н12О6- състав и строеж
 4. Състав и строеж на фруктозата (овощна захар) СбН12О6
 5. Химични свойства на глюкозата и фруктозата
 6. Реакции с участието на хидроксилните групи, определящи
  глюкозата и фруктозата като поливалентни алкохоли
 7. Дизахариди - определение, строеж и свойства на захарозата
 8. Незахароподобни полизахариди. Нишесте и целулоза

 

 1. Алкалоиди
 2. Алкалоиди, производни на фенилетиламина.
 3. Алканоиди, производни на пиридина и пиперидина.
 4. Алкалоиди, съдържащи пиролидиново ядро.
 5. Алкалоиди, производни на хинолина.
 6. Алкалоиди от изохинолинов тип.
 7. Алкалоиди от индолов тип.
 8. Химична интеграция на обмяната на веществата в биоматерията

 

Използвана литература:

 • Петров, Г. Органична химия. Издателство „Наука и изкуство“. София, 1988.
 • Петров, Г. Органична химия. Унив.издателство „Св. Климент Охридски“ София, 2006.